dinsdag 24 februari 2004

Lang geleden
In een klein hoekje van de lade vond ik een oud filmrolletje. Het lipje van de film was naar binnen verdwenen, waar een dertigtal foto's zich in het donker verschuilden. Ik woog het rolletje in mijn hand en probeerde te bedenken welke herinneringen zich aan het negatief vastklampten.
Zelfs toen ik het rolletje in een envelop liet glijden en samen met honderden andere rolletjes meestuurde naar een onbekend lab, daagde het nog niet. Pas toen ik de flap van het mapje opensloeg, wist ik het weer.
Ogen van lang geleden keken me lachend aan.

Geen opmerkingen: