dinsdag 29 april 2008

Bedenkingen bij een intensievere schrijfreeks

Schrijven is tegenwoordig stilvallen. De punt van een pen op twee mm boven het blad. Een krul die al klaarzat in mijn vingers, maar op het laatste moment terug in zijn schulp schiet. Een cursor die met ingehouden ongeduld pinkt. Twee ogen die steeds waziger wordend beeld oppikken.

Schrijven is niet langer woorden weven.

Schrijven is het alfabet pijnigen.

Geen opmerkingen: