maandag 11 juni 2007

U was een fijne kiezer
De helft antwoordde ‘nog altijd’ op het moment dat hun naam werd voorgelezen.
Toch wel twintig mensen grapten: ‘Ik wacht nog even voor de foto’, toen ze hun stembiljet in de urne dropten.
Drie presteerden het om zich met hun HappyDays/bank of SIS-kaart aan te melden.
Eén op de twintig liep al naar het stemhokje voor ze hun stembiljetten kregen.
Een (andere) één op twintig verdween zonder paspoort. (En kwam die tien minuten later schoorvoetend die alsnog ophalen).
Eén koppel discussieerde luid over de hokjes heen welke bolletjes zij nu wel en niet mochten kleuren. (Meneer in kwestie deelde de lakens uit.)
Vijf maal ons IndianaJones-gewijs tussen stembrief en verkeerde urne geworpen.

Het was een boeiende voormiddag, zo als bijzitter.

Geen opmerkingen: